För mer information

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Bullerskydd

Snabbrullportar som effektivt avskärmar buller

Våra snabbrullportar är effektiva på att stänga buller inne. Portbladet dämpar buller med upp till 25 dB vid 2000 Hz. Då snabbrullportarna är snabba så blir perioden då porten är öppen minimerad och bullret stängs inne i största möjliga utsträckning. De fungerar därmed utmärkt som bullerskyddsportar.

Snabbgående bullerskyddsportar – lämpliga modeller

En snabb port för invändiga mindre öppningar med automatisk eller manuell nödöppningsfunktion som tillval. Storlekar mellan 600x600 mm och 3500x3500 mm.

En port anpassad för mellanstora öppningar inomhus. Passar för att avskärma buller i t ex tillverkningslokaler och verksamheter med hög ljudnivå. Portens unika utbalanseringssystem gör den även tålig mot vinddrag. Utbalanseringssystemet gör även porten “viktlös” vilket möjliggör manuell öppning samt spar drivenheten. Storlekar mellan 1610x1000 mm och 4000x4000 mm.

Med det patenterade utbalanseringssystemet och en kraftig konstruktion är denna port lämplig för stora krävande öppningar. Passar för att avskärma buller i t ex tillverkningslokaler och tung industri. Precis som i 500 modellen är portbladet “viktlöst” vilket underlättar manuell öppning och spar drivenheten. Storlekar mellan 3000x3000 mm och 6000x6000 mm (max 32 m2).

Portlösningar från experter

NORDIC door har lång erfarenhet av att tillverka industriportar och utför även underhåll och reparationer på dem oavsett fabrikat. Vår referenslista är lång och innehåller både stora och små företag. Vi är måna om att du blir nöjd som kund när du anlitar oss och vårt mål är en långsiktig kundrelation.

För mer information

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Kontakta oss

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Bli kontaktad