För mer information

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Industriportar

Industriportar, för lager och terminal

Vi på NORDIC door säljer olika typer av industriportar för lager och terminal. Portarna levereras i kundspecifika utföranden för lagerlokaler, godsterminaler, frysrum, kylrum, etc.

Vårt program omfattar både snabbrullportar, metallrullportar och takskjutportar. Bredden på våra industriportar, ger dig stor valfrihet för att både anpassa portfunktion och matcha utseende till byggnaden.

Industriport för lager – lämpliga modeller

Inom lagerverksamhet spelar valet av rätt industriport en avgörande roll för smidig verksamhet och effektiv logistikhantering. Att välja lämpliga modeller av industriportar kan inte bara förbättra tillgängligheten och arbetsflödet, utan också påverka energieffektiviteten och säkerheten i lagermiljön. Här utforska vi olika modeller av industriportar som är särskilt anpassade för lagerlokaler. Vi kommer att titta närmare funktioner, fördelar och hur de kan optimera lagerverksamheten. Genom att välja rätt industriport kan lagerhanterare säkerställa en välorganiserad och effektiv arbetsplats som möter de specifika kraven för deras verksamhet.

En port anpassad för mellanstora öppningar inomhus. Passar för att avskärma buller i t ex tillverkningslokaler och verksamheter med hög ljudnivå. Portens unika utbalanseringssystem gör den även tålig mot vinddrag. Utbalanseringssystemet gör även porten “viktlös” vilket möjliggör manuell öppning samt spar drivenheten. Storlekar mellan 1610x1000 mm och 4000x4000 mm.

Med det patenterade utbalanseringssystemet och en kraftig konstruktion är denna port lämplig för stora krävande öppningar. Passar för att avskärma buller i t ex tillverkningslokaler och tung industri. Precis som i 500 modellen är portbladet “viktlöst” vilket underlättar manuell öppning och spar drivenheten. Storlekar mellan 3000x3000 mm och 6000x6000 mm (max 32 m2).

Med en spiralrullport kombinerar man snabb funktion med god isolering och elegant design. En modell för maximal energibesparing och maximal säkerhet. Öppningshastighet upp till 2,5 m/s. Portpanelerna består av dubbelväggiga isolerade profiler med U-värde ner till 0,66. Storlekar upp till 6000x6000 mm.

En metallrullport är ett prisvärt alternativ i öppningar med måttlig öppningsfrekvens och behov av extra storlek. Porten är tålig och robust vilket gör den speciellt lämpad för stora fasadöppningar.De galvaniserade lamellerna är isolerade med polyuretanskum, vilket gör porten speciellt lämpad för stora fasadöppningar med måttlig öppningsfrekvens. Storlekar upp till 11000x8000 mm (max 64²).

En modell lämplig för uppvärmda lokaler med måttlig öppningsfrekvens. Porten består av paneler i stålplåt med extremt bra isolering samt fönstersektioner som kan anpassas efter krav på ljusinsläpp. Storlekar upp till 7,8x6 m.

Portlösningar från experter

NORDIC door har lång erfarenhet av olika typer av industriportar och utför även underhåll och reparationer på dem oavsett fabrikat. Vår referenslista är lång och innehåller både stora och små företag. Vi är måna om att du blir nöjd som kund när du anlitar oss och vårt mål är en långsiktig kundrelation.

Mångsidiga alternativ för industriportar

Inom världen av industriportar finns en rik variation av alternativ att välja mellan. De olika porttyperna är utformade för att passa olika situationer och arbetsförhållanden. Snabbrullportar är perfekta för
verksamheter med hög trafik och där snabb passage och minimering av energiförluster, damm och buller är avgörande. Metallrullportar, å andra sidan, kombinerar hållbarhet vid lägre öppningsfrekvenser
med låga underhållskrav och är därför populära i miljöer där påfrestningarna är höga. Takskjutportar har viss isolering och är särskilt användbara i utrymmen med begränsat utrymme runt portöppningen.

Industriportar underlättar smidig logistik och hantering av material. De gör det enkelt att flytta produkter in och ut ur byggnaden, vilket snabbar upp arbetsflödet. Dessutom kan olika typer av
industriportar anpassas efter verksamhetens specifika behov. En aspekt av industriportar är deras förmåga att anpassas estetiskt. Ofta är industriportar inte bara funktionella, utan de kan även utformas
för att smälta in med byggnadens visuella identitet. Genom att välja färger, material och designelement kan industriportarna integreras på ett harmoniskt sätt i den omgivande miljön.

I en värld där effektivitet och säkerhet är prioriterade faktorer för företag, spelar industriportar en avgörande roll. Dessa portar är inte bara passagevägar, de utgör också en viktig del av övergripande logistiksystem. Genom att möjliggöra en snabb och effektiv rörelse av varor och fordon bidrar de till att optimera processerna, minimera risken för logistiska flaskhalsar och reducera
miljöpåverkan.

Utmaningen med att välja en industriport

När det gäller att välja de bästa industriportarna för ditt företag står man inför en verklig utmaning. I denna komplexa process är det avgörande att ta hjälp av företag som har specialiserat sig inom detta
område. Deras djupa expertis och mångåriga erfarenhet spelar en avgörande roll för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som inte bara tar hänsyn till, utan också förstår och omfamnar varje enskilt företags unika behov och krav.

Att kunna dra nytta av dessa experter är en fördel som inte kan underskattas. Deras erfarenhet och skicklighet säkerställer att de valda industriportarna kommer att uppfylla och överträffa de högsta
standarderna när det gäller prestanda, hållbarhet och säkerhet. Med en lång och framgångsrik historia av att hantera olika utmaningar och projekt, har dessa specialiserade företag förmågan att kombinera innovation med pålitlighet.

Tre vanliga frågor kring industriportar:

Hur väljer jag den bästa industriporten för mitt företags specifika behov och verksamhet?

Man skall välja sin port utifrån de behov man har. Hög öppningsfrekvens betyder att isolation är mindre viktigt och man skall därför välja en snabb port som tål ett högt slitage. Vid lägre öppningsfrekvens skall man välja en isolerad port om den avgränsar ett uppvärmt utrymme. För ouppvärmda utrymmen fungerar en metallrullport bra. Viktigt är att välja en kvalitetsport eftersom underhållskostnaden annars kan bli betydande.

Hur påverkar valet av industriportar en byggnads energieffektivitet och miljöpåverkan?

En industriport har oerhört stor påverkan på en byggnads energieffektivitet och miljöpåverkan. Viktigt är att en port skall vara stängd så mycket som möjligt. I högtrafikerade öppningar ( mer än ca 6ggr per timma) måste man välja en snabb port annars tömmer man snabbt byggnaden på värme och motsvarande gäller för kylda lokaler. För användning i lågtrafikerade öppningar är portar med en god isolation att föredra.

Vilka säkerhetsstandarder och regleringar måste följas vid installation och användning av industriportar inom olika branscher?

Alla industriportar måste vara CE märkta enligt Byggvarudirektivet E305/2011 av tillverkaren. Efter installation skall det antingen en egenkontroll göras av den som monterar porten, alternativt skall en förstagångsbesiktning göras av en auktoriserad besiktningsfirma. Alla maskindrivna industriportar skall sedan besiktigas vart annat år av en auktoriserad besiktningsfirma.

För mer information

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Kontakta oss

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Bli kontaktad