För mer information

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Maskinskydd

Snabbrullportar som effektivt avskärmar maskiner – för maximal personsäkerhet inom industri

NORDIC maskinskyddsportar är extremt användbara. Genom att de kan placeras nära arbetsstället minskas ställtiderna i jämförelse med användning av t ex en ljusbom. De små inbyggnadsmåtten gör det också lätt att placera porten framför en maskininstallation.

NORDIC portblad har en patenterad konstruktion som gör att portbladet inte kan tryckas ur karmarna trots den minimala karmbredden (80 mm). Konstruktionen är sådan att portbladet inte ligger i ingrepp vid normal drift och den är därför inte utsatt för slitage. Portarna har extremt få slitdelar varför de tål miljontals öppningar med ett minimalt underhåll.

Maskinskyddsportarna har snabb och diskret drivning med öppningshastighet upp till 2,5 m/s.

Snabbgående maskinskyddsportar – våra modeller

En snabb och kompakt rullport som ökar säkerheten och skyddar mot buller, damm och svetsstänk. Storlekar mellan 600x600 mm och 4000x3500 mm (större storlek på förfrågan).

En innovativ porttyp som ytterligare ökar säkerheten för operatören och underlättar inlastning vid verktygsbyte. Storlekar mellan 600x600 mm och 4000x3500 mm (större storlek på förfrågan).

Portlösningar från experter

Vår referenslista är lång då de flesta större företagen i Sverige har köpt någon av våra portar. Våra maskinskyddsportar finns dessutom installerade hos många av Europas biltillverkare. Vi är måna om att du blir nöjd som kund när du anlitar oss och vårt mål är en långsiktig kundrelation.

För mer information

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Kontakta oss

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Bli kontaktad