För mer information

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

NORDIC Portöppnare

NORDIC rullportar är inte bara portar, utan ett komplett trafikflödeskoncept. Genom olika typer av styrning aktiveras ett automatiskt system som jämnar ut trafikflödet, minimerar passagetiderna och sparar energi och miljö.

Dragrep

För manövrering av fotgängare och från fordon med öppen förarplats. En timer reglerar stängning av porten automatiskt efter passage.

Radardetektor

För automatisk manövrering, där en detektor känner av rörelser i ett visst inställt område. Porten stängs automatiskt efter passage eller när rörelserna upphör.

Radio/fjärrkontroll

För manuell manövrering med fjärrkontroll från fotgängare och fordon.

Med fjärrkontrollmanövrering kan trafiken begränsas till endast auktoriserade användare. Fjärrkontrollen finns som hand- eller fordonsbaserad med upp till 100 kanaler för olika portar. En timer reglerar automatisk stängning efter passage.

Fotocell

För automatisk manövrering i korridorer etc, där fotoceller ger signaler att öppna porten när fotgängare och fordon bryter strålen.

Fotocell kan även användas som säkerhetsfunktion genom placering i portlinjen. Säkerhetsfotocell rekommenderas vid automatisk stängning.

Induktionsslinga

För automatisk manövrering, avsett endast för fordonstrafik.

En slinga i golvet eller marken på båda sidor av porten känner av passerande fordon. Porten öppnas när ett fordon kör in i området där slingan är placerad och håller den öppen så länge fordonet befinner sig i området. Slingan känner inte av fotgängare.

Luftsluss

För att hålla jämn inomhustemperatur.

Öppningssystemet är konstruerat med två snabbverkande rullportar som minimerar portöppningstiderna.

Portarna kan manövreras automatiskt eller manuellt. Vid det automatiska öppningssystemet öppnas den andra dörren automatiskt när den första dörren stängts.

Öppningssystem aktiveras av bara en öppningssignal. Båda dörrarna stängs automatiskt efter en visst förvald tid. Luftslussen fungerar på samma sätt från båda håll. Trafikljus kan monteras som tillval.

Vid manuellt reglerat öppningssystem manövreras varje port separat. En spärrfunktion gör att båda portarna inte kan öppnas samtidigt.

Färger: blå RAL 5007, ljusgrå RAL 7038, gul RAL 1023, röd RAL 3000 och orange RAL 2004. Siktfält är tillval.

För mer information

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Kontakta oss

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Bli kontaktad