Servar maskindrivna portar

Alla maskindrivna portar skall servas regelbundet, det föreskriver Boverket. I Boverkets författning BFS 2018:2 skriver man ” Skötsel och tillsyn av motordrivna portar och liknande anordningar bör utföras med hänsyn tagen till användningsfrekvens och omgivande miljö, dock minst två gånger per år. Denna service skall utföras för att man skall kunna garantera att porten är säker så att inga olyckor kan inträffa. Servicen är en kostnad för portägaren men rätt utförd, av en tekniker som är utbildad på den aktuella porttypen, kan servicen spara stora kostnader. Genom att upptäcka slitage och mindre skador i tid och reparera dessa, undviker man stillestånd, stora reparationer och att porten slits ut i förtid.

När du beställer service skall du därför försäkra dig om att man vid servicen inte bara kollar säkerhetsanordningarna utan också kontrollerar portens skick, kontrollerar bultar och fastsättning och justerar porten så att den får en jämn och friktionsfri gång. Användningsfrekvensen påverkar portens slitage och servicebehov mycket. NORDIC door tillverkar snabbrullportar, vilket är den porttyp som normalt har högst öppningsfrekvens och har därför stor erfarenhet av service på denna porttyp. NORDIC’s snabbrullportar är designade för hundratusentals öppningar med minimalt servicebehov. Dock är den regelbundna tillsynen viktig för med en hög öppningsfrekvens kan en mindre skada på porten snabbt leda till allvarligt slitage. I övrigt är service behovet på NORDIC portarna minimalt. Portarna har få slitdelar, ingen smörjning behövs och oljan i växellådan behöver inte bytas.

Dela:

Relaterat

Porten på TC

Efter att varit i ständig drift sedan 1992 och efter att ha utsatts för att antal kollisioner, var det dags

Läs mer

NORDIC 30 år

I år fyller NORDIC door 30 år. Tre decennier av ständig produktutveckling mot bättre och hållbarare produkter. Snabbrullportarna var emellertid

Läs mer

Kontakta oss

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Bli kontaktad