För mer information

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Om NORDIC door

Året var 1991 och vår vision var att förvandla goda idéer till bra produkter för våra kunder. Idéer som skulle utveckla rullportskonceptet utifrån det behov olika användare har.Vi har kommit en lång väg! NORDIC door är idag en ledande leverantör av rullportar på den svenska marknaden och NORDIC-portarna har dessutom exporterats till mer än 35 länder. Vi gläds åt våra goda kundkontakter. Allt fler kunder uppskattar att vi tillverkar våra portar själva i Sverige, med den säkerhet i reservdelsförsörjningen som detta innebär.  

Vår vision är att fortsätta och bygga vidare på det gedigna portkunnande som finns inom företaget. En god idé blir aldrig färdigutvecklad, den förändras och förbättras och utvecklas i tiden.

Egen tillverkning i Halmstad

NORDIC door har en slimmad organisation med korta beslutsvägar och hela personalen besitter gedigen portkunskap. I vår anläggning i Halmstad tillverkar vi snabbrullportar och maskinskyddsportar med kort processtid från idé till färdig produkt. I vår testmiljö kvalitetssäkrar vi funktionalitet före leverans till kund.

Svenska kunder har extremt stora krav vad gäller portarnas livslängd och driftsäkerhet och det sporrar oss att fortsätta att bygga portar som ”är billiga att äga”. Vår serviceorganisation är idag rikstäckande som gör att vi erbjuder trygghet med lokala NORDIC-montörer som snabbt kan vara på plats på din ort.

Tillgodoser de flesta behov

Hos våra kunder finns också behov av andra porttyper. Vi har därför tagit in kompletterande portar typ metallrullportar, takskjutportar, vikportar och snabbgående isolerade spiralrullportar i vårt sortiment.

Vi gillar utmaningar och specialanpassar gärna portar. Det kan avse specifika behov som att portar stänger i omvänd riktning, att utrymmet kräver särskild karmkonstruktion eller att portar tål härdugnsvärme.

Verkar för hållbarhet

För energibesparing är öppningsfrekvensen helt avgörande. Används porten ofta är snabbhet viktigare än isolation. Det är tiden som porten är öppen som medför att värme/energi läcker ut. Att välja en snabbgående port främjar därför även hållbara lösningar hos våra kunder.

NORDIC-portarna tillverkar vi till stor del i återvunnet material, exempelvis aluminiumkarmar. Dessutom skickar vi allt aluminiumspill i retur för omsmältning.

”Vi” på NORDIC door är Ulf Håkansson som idag äger företaget och naturligtvis alla duktiga medarbetare.

För mer information

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Kontakta oss

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Bli kontaktad