För mer information

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Portservice

NORDIC service – din servicepartner för underhåll och reparation.

Kontakta oss – servicebokning 0771-10 00 31 eller service@nordicdoor.se

  • Reparationsservice

  • Funktionskontroll eller underhållsservice

  • Offert på vårt förmånliga serviceavtal

  • Telefonsupport vardagar, ring 0771-10 0031

NORDIC door har lång erfarenhet av porttillverkning och utför underhåll och reparationer oavsett fabrikat på din snabbrullport, lagerport eller butiksport. För portservice på din ort från Helsingborg och Ängelholm till Falkenberg och Varberg är vi snabbt på plats direkt från Halmstad. För lättillgänglig och trygg service på andra platser över hela Sverige samarbetar vi med lokala portföretag. Kontakta oss om hur vi snabbast kan hjälpa dig!    Vi arbetar med ID06, SSG och Safe construction.

Ett tryggt köp – lång livslängd!

NORDIC snabbrullportar är svensktillverkade och avsedda för intensivt bruk med minimala underhållskostnader. Portarna har få förslitningsdelar vilket ger hög driftsäkerhet. Delar är lätt utbytbara och finns lätt tillgängliga på lager i Halmstad. Alla levererade portar är numrerade och komplett dokumenterade hos oss. 

Rikstäckande portservice

Vår serviceorganisation är rikstäckande som gör att vi erbjuder trygghet med lokala NORDIC-montörer som snabbt kan vara på plats på din ort. Regelbunden tillsyn och service säkrar funktion under många år. NORDIC-montören vet precis vad som är viktigt att kontrollera. Samtliga våra medarbetare är utbildade i ”Säker port”. Vi garanterar dig det bästa resultatet och ett minimum av driftstörningar och reparationer. 

Ställ samma krav på dem som servar dina portar som på din portleverantör!

NORDIC-montörerna hjälper dig att minimera driftstörningar och förebygga behov av reparationer. Rätt service innebär inte att bara att rikta upp en påkörd port eller byta utsliten utrustning. Den viktigaste servicen är den som förebygger skador och reparation och som ser till att den totala kostnaden för ditt portunderhåll minimeras. Förebyggande service utförs bäst av en expert, en person som har ingående kännedom om den aktuella portens konstruktion och funktion. Eftersom vi levererar flera porttyper servar våra NORDIC-montörer portar även av andra fabrikat hos dig.

Riskera inte körförbud för din port!

Du vet väl att Boverket utfärdat nya regler vad gäller service på motordrivna portar (BFS2003:10). Reglerna innebär att din port måste servas minst två gånger per år (eller i enlighet med portens manual) då en omfattande kontroll av porten skall göras. Servicen skall dokumenteras i portens servicejournal, vilket kontrolleras av besiktningsmannen vid den återkommande besiktningen. Har porten inte servats ordentligt kan han utfärda ”körförbud”.

Kontakta oss för att boka service eller teckna ett våra förmånliga avtal om regelbunden service. Behöver du snabb hjälp vid mindre problem, driftstörningar, etc, erbjuder vi telefonsupport på 0771-10 0031. 

Nedladdning

För mer information

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Kontakta oss

035-10 00 30

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt!

info@nordicdoor.se

Vi svarar alltid inom 24h

Bli kontaktad