Portkunskap-Portekonomi

Allt inom portar & portkunskap

 

Här samlar vi nyheter, information och vad du kan behöva veta kring skötsel och hantering av dina portar. Vid frågor och funderignar kan du alltid kontakta oss för att få mer information! 

 

Serva portar med Nordic door

Läs om hur du servar din port

 

Vid hanteringen av portar är regelbunden service avgörande för både säkerhet och långsiktig kostnadseffektivitet. I enlighet med Boverkets författning BFS 2018:2 föreskrivs att skötsel och tillsyn av dessa portar bör utföras minst två gånger om året. Skapa en trygg användning och optimera din portens prestanda genom rätt kunskap.

 

Rullportar: Vikten av skötsel

Läs om hur du sköter din rullport  

 

Rullportar utgör en viktig komponent i många byggnaders säkerhet och funktionalitet. För att säkerställa att dina rullportar fungerar smidigt och effektivt över tid är regelbunden service av yttersta vikt. En försummelse av underhållet kan leda till onödiga problem och kostsamma reparationer.