344rollback patent

NORDIC maskinskyddsport 344-rollback

NORDIC's nya maskinskyddsport NORDIC 344-rollback har nu beviljats ett Europeiskt patentskydd med nummer 3306026.
Den nya porten är ännu ett exempel på NORDIC's nytänkande när det gäller industriportar.
344-rollback är huvudsakligen tänkt för montering i kombination med staket runt robotceller, där den medger större säkerhet eftersom portens rörliga delar huvudsakligen hamnar inuti cellen, med också bättre åtkomst vid t ex verktygsbyte.

2019-08-20