Porten på TC

Byte port på TC

Efter att varit i ständig drift sedan 1992 och efter att ha utsatts för att antal kollisioner, var det dags att byta ut porten mot en ny NORDIC port.

Slitaget på porten var inte omfattande men att kosta på att byta alla skadade delar på karmar, bottenbalk, mm, tyckte kunden inte kändes motiverat. Bättre att satsa på en ny port med modern drift och förbättrad säkerhet.

Porten är inte unik, de flesta portar NORDIC door tillverkat sedan 1992 är ännu i drift, i Oskarshamn sitter det NORDIC portar i en processanläggning sedan 1995. Dessa portar har gått i kontinuerlig drift sedan dess och öppnat och stängt var 5:e minut.

 

2023-08-22