Portar i Portugal

Kvalitet från NORDIC

NORDIC portarnas livslängd kan vi ännu inte överblicka eftersom  de första portarna som tillverkades 1992 fortfarande är i full drift. En annan biltillverkare har ett 60-tal NORDIC portar  som monterades 1995 och som rullat kontinuerligt sedan dess. Kunden bedömer att portarna kommer att vara i drift åtminstone 15 år till. 

2020-01-22